redico.gifPhase 1: 1. Period :Oct. 15-19, 2013 15 - 19 Ekim 2020

redico.gifPhase 2: 2. Period : Oct. 23-27, 201323 - 27 Ekim 2020

redico.gifPhase 3: 3. Period :Oct.31-Nov.4, 2013 31 Ekim - 04 Kasım 2020

·     Electronics & Household Electrical Appliances Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri

·     Lighting Equipment Aydınlatma Ekipmanları

·     Vehicles & Spare Parts Taşıtlar ve Yedek Parça

·     Machinery Makinalar

·     Hardware & Tools Donanım ve Araçları

·     Building Materials Yapı Malzemeleri

·     Chemical Products Kimyasal Ürünler

·     International Pavilion Uluslararası Pavilion

·       Textiles & GarmentsTekstil ve Konfeksiyon

·       ShoesAyakkabı

·       Office Supplies, Cases & Bags,Ofis Malzemeleri

·       Çanta

·       Çanta and Recreation Productsve Rekreasyon Ürünler Medicines, Medical Devices and

·       İlaç, Tıbbi Cihazlar ve Health ProductsSağlık Ürünleri

·       FoodGıda

·       International PavilionUluslararası Pavilion

redico.gifPhase 1:  1. Period :Oct. 15-19, 2013 15 - 19 Ekim 2020

Elektronik ve Elektrikli Ev Aletleri

serico.gifConsumer Electronics Tüketici Elektroniği

· Audio-video Ürünler : Ev Tiyatroları, VCD, DVD, CD, LD, Mikrofonlar, Karaoke Ekipmanları, TV, Set üstü kutular, Video Kayıt  Cihazları, Bant Kayıt, Re-okuyucu, Radyolar, Megafonlar, Hoparlörler, Oto Ses Sistemi

· Kişisel Dijital Eğlence Ürünleri :  MP3, MP4, MD, taşınabilir müzik çalarlar, Dijital Fotoğraf Makineleri, Elektronik Oyun Ürünleri

· Kişisel İletişim : Cep, çağrı cihazları, Interphones, PDA

serico.gifElectronic and Electrical Products Elektronik ve Elektrik Ürünleri

· Electronic Security equipment: Monitors, Sirens, Auto Security Products, Detectors, Sensors, Channel Control SystemHome Security Products, Office Security Products, Automatic Security Products, Electronic Lock Systems, Smart Cards.· Elektronik Güvenlik ekipmanları : Monitörler, Sirenler, Otomatik Güvenlik Ürünleri, Dedektörler, Sensörler, Kanal Kontrol Sistemi, Ev  Güvenlik Ürünleri, Ofis Güvenlik Ürünleri, Otomatik Güvenlik Ürünleri, Elektronik Kilit Sistemleri, Akıllı Kartlar.

· Business Automation Equipment: Photocopiers, Electronic Bulletin Boards, Projectors, Shredders, Attendance Machines, Video Conference Meeting Equipment, Electronic Cash Registers, ATM, Card Machines, Bill Counters, Barcode Printers, Barcode Scanners, Data Collectors, IC Cards· İş Otomasyon Ekipmanlari : Fotokopi, Elektronik Bülten Kurulları, Projeksiyon, Öğütücüler, Seyirci Makineleri, Video Konferans Toplantı Ekipmanları, Elektronik Kasalar, ATM, kart Makineleri, Bill Sayaçlar, Barkod Yazıcılar, Barkod Okuyucular, Veri Toplayıcılar, IC Kartları

· Electronic & Electrician ProductsOptoelectronic DevicesRectifiers, Inverters, Amplifiers, Transducers, Frequency Dividers, Power Relays, Adapters, Batteries, Voltage Transformers, Voltage Stabilizers, Power Inductors, Reactors, Circuit Breakers, Multimeters, Connectors, Measurement Equipment, Chargers, Electronic Testing Equipment, Electronic Components(Capacitance, Resistance, Transistors, Diode, Dynatron, Piezoelectric, Inductance Components, Loops, Sockets, Switches, Wires, Cables, Circuit Boards )· Elektronik ve Elektrikçi Ürünler : Optoelektronik Cihazlar, Redresörler, invertörler, yükselteçler, Transdüserler, Frekans Bölücüler, Güç Röleleri, Adaptörler, Piller, Gerilim Trafosu, Gerilim Stabilizatörler, Güç Bobin, Reaktörler, Devre Kesiciler, Mültimetreler, Konnektörler, Ölçüm Cihazları, Şarj, Elektronik Test Cihazları, Elektronik Bileşenleri (Kapasite, Direnç, Transistörler, Diyot, Dynatron, Piezoelektrik, Endüktans Bileşenleri, Döngüler, Yuva, Anahtarlar, Teller, Kablolar, Devre Kartları)

· Electric Equipment: Electric Furnaces, Transmission Line Hardware, Electrical Carbon Products, Wires, Cables, Electric Porcelain, Insulating Materials, Electrical Appliances, Batteries, and etc.· Elektrik Ekipmanları : Elektrik sobalar, İletim Hattı Donanım, Elektrik Karbon Ürünler, Teller, Kablolar, Elektrik Porselen, Yalıtım Malzemeleri, Elektrikli Ev Aletleri, Piller, vb

· New and Renewable Energy: Solar Power, Wind Power, Bio-energy, Tidal Power, Nuclear Power: Nuclear Engineering, Nuclear Power Plant and Related Technology and Equipment, Recycling System: Solid, Liquid, Vapor, Environment and Energy Consumption Monitoring System· Yeni ve Yenilenebilir Enerji : Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Bio-enerji, Gel-Git Enerjisi, Nükleer Enerji: Nükleer Mühendislik, Nükleer Enerji Santrali ve İlgili Teknolojileri ve Ekipmanları, Sistem Geri Dönüşüm: Katı, Sıvı, Buhar, Çevre ve Enerji Tüketimi İzleme Sistemi

serico.gifComputer and Communication Products Bilgisayar ve İletişim Ürünleri

· Computer Products· Bilgisayar Ürünleri

· Computer & Parts: Large & Medium-sized Computers, Mini Computers, Micro Computers, Desktops, Laptops, CD-drive, Floppy Drive, Memory, Hard Disks, CPU, Sound Cards, Video Cards, Main Boards, Keyboards, Mouse, Monitors, Computer Spare parts, Word Processors, and other Computers.· Bilgisayar ve Parçaları : Büyük ve orta boy Bilgisayar, Mini Bilgisayar, Mikro Bilgisayar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, CD-sürücü, Disket  Sürücü, Bellek, Sabit Diskler, CPU, Ses Kartları, Video Kartları, Ana Kurulları, Klavye, Mouse, Monitörler , Bilgisayar yedek parçaları,       Kelime İşlemciler ve diğer bilgisayarlar.

· Computer Peripherals: Printers, Disks, CDs, Tapes, Scanners, Web-cams, CD-writers, UPS, and other Peripherals· Bilgisayar Çevre Birimleri : Yazıcılar, diskler, CD'ler, Bantlar, Tarayıcılar, Web kameraları, CD-yazarlar, UPS ve diğer Çevre Birimleri

· Computer Network Equipment: Servers, Modems, Routers, Hubs, Network Cards, Work Stations, Switches· Bilgisayar Ağı Donanım : Sunucular, Modemler, Router, Hub, Ağ Kartları, İş İstasyonları, Anahtarlar

· Computer Software: Operation Software, Office Software, Accounting Software, Management Software, Image Design Software, Computer Security Software, Network Tool Software Game software Education SoftwareMulti-media Software, Developing & Programming Software, Translation & Dictionary Software· Bilgisayar Yazılımı : Çalışma Yazılım, Ofis Yazılımı, Muhasebe Yazılımı, Yönetim Yazılımı, Görüntü Tasarım Yazılım,  Güvenlik   Yazılımı,          Ağ Aracı Yazılım, Oyun yazılım, Eğitim Yazılımları, Multi-medya Yazılım, Geliştirme ve Programlama Yazılım, Çeviri ve Sözlük Yazılım

· Communication Products: Telephones, Fax Machines, Interphones, Communication Cables, Antenna & Receivers, Pagers, Radio Sets, Rader Navigation equipment, Satellite Communication Equipment, Satellite Receivers, and other Communication Facilities.· İletişim Ürünleri : Telefonlar, Faks Makineleri, Interphones, Haberleşme Kabloları, Anten ve Alıcıları, çağrı cihazları, Radyo Setleri, Rader Navigasyon cihazı, Uydu Haberleşme Cihazları, Uydu Alıcıları ve diğer Haberleşme Tesisleri.

serico.gifHousehold Electrical Appliances Elektrikli Ev Aletleri

· Kitchen Appliances: Microwave Ovens, Electric Heat Pots, Electric Rice Cookers, Electric Ovens, Gas Cookers, Kitchen Ventilators, Exhaust Fans, Dishwashers, Disinfection Cabinets, Food Processors, Juice Extractors, Kitchen Mixers, Cleaning Filters.· Mutfak Aletleri: Mikrodalga Fırınlar, Elektrikli Isı Tencere, Elektrik Pirinç Pişiriciler, Elektrikli Fırın, Gazlı Ocaklar, Mutfak Vantilatörler, Aspiratörler, Bulaşık Makineleri, Dezenfeksiyon dolapları, Gıda Hazırlama, Sıkacakları, Mutfak takımı, temizleme filtreler.

· Refrigerators & Refrigeration Equipment: Refrigerators, Freezers· Buzdolapları ve Soğutma Ekipmanları : Buzdolapları, derin dondurucular

· Air Conditioners & Ventilation Equipment: Air Conditioners, Fans, Air Humidifiers, Air Dryers, Air Purifiers.· Klimalar ve Havalandırma Ekipmanları : Klimalar, Fanlar, Hava Nemlendiriciler, Hava Kurutucuları, Hava Temizleyicileri.

· Washing & Drying Machinery: Washing Machines, Drying Machines, Electric Irons.· Yıkama ve Makine Kurutma : Çamaşır makineleri, makineleri, Elektrikli Ütüler Kurutma.

· Other Small Electrical Appliances: Calculators, Water Heaters, Hairdryers, Oxygen Machines, Electric Shavers, Electric Power Tools, Torches, Vacuums, Stoves, Mosquito Killers· Diğer Küçük Elektrikli Ev Aletleri : Hesap, Su Isıtıcılar, Saç kurutma makinesi, Oksijen Makineleri, Elektrik Makineleri, Elektrikli El Aletleri, Yakıcılar, Vacuums, Sobalar, Sivrisinek Killers

Lighting Equipment Aydınlatma Ekipmanları

serico.gifLighting Equipment Aydınlatma Ekipmanları

  · Application of Illumination System: Industry Lighting, Decorative Lighting, Emergency and Security Lighting, Entertainment and Stage Lighting, Office, Advertising and Exhibition Lighting, Outdoor Lighting.Aydınlatma Sistemi

· Uygulama : Sanayi Aydınlatma, Dekoratif Aydınlatma, Acil Durum ve Güvenlik Aydınlatma, Eğlence ve Sahne Aydınlatma, Ofis, Reklam ve Sergi Aydınlatma, Dış Aydınlatma.

· Electric Light Source: Fluorescent Lamps, Energy Saving Lamps, Incandescent Lamps, Neon Lamps, Neon Lights, Iodine Tungsten Lamps, Magnesian Lamps, Bromine Tungsten Lamps· Elektrik Işık Kaynağı : Floresan Lambalar, Enerji Tasarruflu Ampuller, Ampul lambalar, neon lambalar, Neon Işıklar, İyot Tungsten Lambalar, Magnesia Lambalar, Brom Tungsten Lambalar

· Light Fittings: Lamp Shades, Lamp Posts, Optical fiber, Lamp Plates, Lamp Holders, Lamp Caps, Ballasts, Voltage Stabilizers, Voltage Transformers, Starters, Adapters, Converters, Sensors.· Işık Parçaları :  Abajur, lamba Mesajlar, Fiber optik, Lamba Tabaklar, Lamba Tutucular, Lamba Başlıkları, balastlar, Gerilim Stabilizatörler, Gerilim Trafosu, Başlangıçlar, Adaptörler, Dönüştürücüler, Sensörler.

Vehicles & Spare Parts Taşıtlar ve Yedek Parça

serico.gifBicycles Bisikletler

· Bicycles: Bicycles, Electric Bicycles, Electric Scooters· Bisikletler : Bisiklet, elektrikli bisiklet, Elektrikli Scooter

· Bisiklet Parçaları

serico.gifMotorcycles Motosikletler

· Motosiklet, Plaj Otomobil

· Motosiklet Parçaları

serico.gifVehicle Spare Parts Araç Yedek Parça

· Araç Yedek Parça : Motorlar ve Yedek Parça, soğutma, yağlama ve Yakıt İkmal Yedek Parça, Transmisyon Parçaları, Direksiyon ve Fren Parçaları, Araç ve Parçaları, Oto Elektrik Ekipmanları ve Parçaları

· Lastik

· Araç Yedek Parça ve Optimizasyon Ekipmanları

· Bakım ve İlgili Ürünler

· Araç Dekorasyon

serico.gifVehicles (Outdoor) Araçlar (Açık)

· Non-construction Vehicles: Cars, Coaches, Off-road Vehicles, Chassis, Trailers, Insulated Vans, Freezer Cars, Fuel Tankers, Buses, Ambulances, Fire Engines, Water Carts, Tool Carts, Aircraft Tractors, Special Vehicles of Airport, Trolley Buses & Equipment, Golf Trolleys, All-Terrain Vehicles, Armor Cash Carriers, Vans, Freight Cars, Dumpcarts.· Inşaat Araçlar : Otomobil, Antrenör, Arazi Araçları, Şasi, Fragmanlar, İzoleli Van, Derin dondurucu Otomobil, Yakıt Tankeri, Otobüsler, Ambulanslar, itfaiye araçları, Su Arabaları, Takım Arabaları, Uçak Traktörler, Havalimanı Özel Araçlar, Arabası Otobüsler ve Ekipmanları, Golf Arabaları, All-Terrain Araçlar, Armor Nakit Taşıyıcılar, Van, Yük Otomobil, Dumpcarts.

Machinery Makinalar

serico.gifSmall Machinery Küçük Makine

· Instruments: Electronic Instruments, Electric Instruments, Microscopes, Surveying & Mapping Instruments, Observation Instruments, Physical Optical Instruments, Other Optical Instruments, Material Testing Machines, Geological Exploration Equipment and Instruments, Thermodynamic Instruments, Automation Instruments, Construction Test Instruments, Hydrological Instruments & Civil Engineering Instruments, Laboratory Instruments, Special Instruments, Other Physical & Chemical Instruments· Araçlar : Elektronik Cihazlar, Elektrikli Aletler, Mikroskoplar, Aletler Etüt ve Haritalama, Gözlem Aletleri, Fiziksel Optik Aletler, Diğer Optik Aletler, Malzeme Test Makineleri, Jeoloji Arama Ekipmanları ve Araçları, Termodinamik Aletleri, Otomasyon Aletleri, İnşaat Test Cihazları, Hidrolojik Aletleri ve İnşaat Mühendisliği Aletleri, Laboratuvar Cihazları, Özel Araçlar, Diğer Fiziksel ve Kimyasal Cihazları

· Camera Instruments: Cinematographic Instruments, Photographic Instruments, Other Photomechanical & Cinematographic Instruments· Kamera Araçlar: Sinema Cihazlar, Fotoğraf Aletleri, Diğer fotomekanik & Sinema Araçlar

· Printing Apparatus· Baskı Aparatı

· Processing Machinery & Accessories: Machine Tool Accessories, Bench Drills, Grinders, Grinding Materials, Diamond & Diamond Products, Other Small Machinery· İşleme Makineleri ve Aksesuarları : Makine aksesuarları, Tezgah Matkap, Taşlama, Taşlama Malzemeleri, Elmas ve Elmas Ürünler, Diğer Küçük Makine

· Household Sewing Machines & Spare Parts, Weaving Supplies· Ev Dikiş Makineleri ve Yedek Parça, Dokuma Malzemeleri

· General Machinery· Genel Makine

· Transport Equipment: Ship Equipment and Spare Parts, Underwater Special Equipment, Aeronautic Equipment and Spare Parts, Railway Vehicles and Related Equipment· Nakliye ekipmanları : Gemi Makineleri ve Yedek Parça, Sualtı Özel ekipman, Havacılık Ekipmanları ve Yedek Parça, Demiryolu Taşıtları ve İlgili Ekipmanları

· Mechanical Fundamental Parts: Bearings, Hard Body, Chains, Spring, General Valves, Casting Products, Forging Products, Moulds, Gears, Powder Metallurgy, Pneumatic Components, Seal Components, Hydraulic Components and Parts, other Spare Parts.· Mekanik Temel Parçalar : Yataklar, Sert Gövde, Zincirler, Bahar, Genel Vanalar, Döküm Ürünleri, Dövme Ürünler, Kalıplar, Gears, Toz Metalurjisi, Pnömatik Bileşenleri, Seal Bileşenleri, Hidrolik Bileşenleri ve Parçaları, diğer Yedek Parça.

· Fluid conveying machine: Pumps· Sıvı taşıma makinesi : Pompalar

serico.gifLarge Machinery & Equipment Büyük Makine ve Ekipman

· Large Machinery: Metal Cutting Machine Tools, Large Woodworking Machinery, Textile Machinery, Pharmaceutical Machines, Plastics Machinery, Packaging Machinery, Tobacco Machinery, Printing Machinery, Food Processing Machinery, Rubber Processing Machinery, Chemical Machinery, Forging Machinery, Foundry Machinery.· Büyük Makina: Metal Takım Tezgahları, Büyük Ağaç İşleme Makineleri, Tekstil Makineleri, İlaç Makineleri, Plastik Makineleri, Ambalaj Makineleri, Tütün Makine, Baskı Makineleri, Gıda İşleme Makineleri, Kauçuk İşleme Makineleri, Kimya Makine, Dövme Makineleri, Döküm Makine Kesme.

· Ekipman · Tam takımları : Çeşitli Hafif Sanayi Ürünleri Üretim Hatları

serico.gifConstruction Machinery İnşaat Makinaları

Outdoor Open Area· Construction Machinery: Forklifts, Excavators, Tipcarts, Truck Cranes, Crawler Cranes, C oncrete Mixer Truck, Plate Compactors, Suspended Platforms, Brick Cutters· Açık Alan İnşaat Makinaları : Forklift, Ekskavatör, Tipcarts, Kamyon Vinçler, Paletli Vinç, C oncrete Mikser Kamyon, Tablalı Kompaktörler, Asma Platformlar, Tuğla Kesiciler

· Civil Construction Engineering Machinery: Mining Machinery, Hoisting Machinery, Coal Mine Machinery, Geological Machinery, Fire Fighting Machinery, Petroleum Machinery· İnşaat İnşaat Mühendislik Makine : Maden Makineleri, Kaldırma Makineleri, Kömür Maden Makineleri, Jeoloji Makine, Yangın Söndürme Makine, Petrol Makine

· Agriculture and Forestry Machinery: Agricultural Transport Vehicles, Tractors, Boat-tractors, Farming Equipment, Power Driven Rice Transplanting Machines, Manual Rice Transplanting Machines, Drainage and Irrigation Machinery, Harvesting Machinery, Farmland Improving Machinery, Animal Husbandry Machinery, Spare Parts of Agricultural Machinery, Forestry Machinery· Tarım ve Ormancılık Makineleri : Tarım Ulaşım Araçları, Traktörler, Tekne-traktörler, Tarım, Enerji Driven Rice Fide Dikim Makineleri, Makineleri, Drenaj ve Sulama Makine Nakli Manuel Rice, Hasat Makine, Makine iyileştirilmesi Farmland, Hayvancılık Makine, Tarım Yedek Parça Makine, Orman Makinaları, Outdoor Area under Awning Tente altında Açık Alan

· Power Machinery: Power-generating Sets, Diesel Engines, Electric Welding Machines, Semi-automatic Gas Cutting Machines, Cutting Machines, and etc.· Güç Makine : Güç üreten Setleri, Dizel Motorlar, Elektrik Kaynak Makinaları, Yarı-otomatik Gaz Kesme Makinaları, Kesme Makinaları, vb

· Electric Power: Power Generators, Generating Sets, Transmission facilities, Synchronous Condensers, and etc.· Elektrik Gücü : Güç Jeneratörler, Jeneratör, iletim tesisleri, Senkron Kondansatörler, vb

· Gardening Machinery: Mowing Machines, Power-driven/Manual Sprayers.· Bahçe Makineleri : Biçme makineleri, Power-driven/Manual Püskürtücüler.

· Agricultural and Sideline Products Processing Machinery (Blenders, Grinders, Oil Presses), Grain and Oil Processing Machinery, Cotton Processing Machinery, Animal Husbandry and Veterinary Machinery.· Tarım ve Sideline Ürünleri İşleme Makineleri (Blenderler, Değirmenleri, Petrol Presler), Tahıl ve Yağ İşleme Makineleri, Pamuk İşleme    Makineleri, Hayvancılık ve Veteriner Makine.

· Equipment Maintenance: Oil Nuzzle Washing and Sterilizing Machines, Vehicle Lifts, Used Oil Extraction Machines, Tyre Changers, Balancing Machines, Four Wheel Alignment Equipment.· Ekipman Bakım : Yağ sokulmak Yıkama ve Makinaları, Araç Asansörler, Kullanılmış Yağ Çıkarma Makinaları, Lastik Değiştirme, Dengeleme Makineleri, Dört Rot Ayarı Ekipmanları Sterilizasyon.

· Small Construction Vehicles: Vibration Rammer, Small Suspended Platforms· Küçük İnşaat Araçları : Titreşim Tokmak, Küçük Asma Platformları

 

Hardware & Tools Donanım ve Araçları

serico.gifHardware Donanım

· Hardware: Furniture Hardware, Construction Hardware, Decorative Hardware, Doors and Windows Hardware, Hardware Fittings, Iron Craft Products, Bathroom Hardware & Fittings, Locks and Fittings, Wire Meshes, Welding Materials, Low Pressure Valves, Water-heating Equipment, Cast Iron Products, Castings and Forgings, Fasteners, Sundry Hardware (Pulley, Metallic Hoses, Bank Nails, Chains ), other Hardware Products· Donanım: Mobilya Donanım, İnşaat Donanım, Dekoratif Donanım, Kapı ve Pencere Donanım, Donanım Parçaları, Demir El Sanatları Ürünleri, Banyo Donanım ve Ek Parçaları, Kilitler ve Ek Parçaları, Tel Ağlar, Kaynak Malzemeleri, Düşük Basınçlı Vana, Su ısıtma Ekipmanları, Döküm Ürünler, Döküm ve Dövme, Bağlantı Elemanları, Muhtelif Donanım (Kasnak, Metalik hortumlar, Banka Çiviler, Zincirler)

serico.gifTools Araçlar

· Tools: Measuring Tools, Grinding Tools, Cutlery, Manual Tools, Electric Tools, Pneumatic Tools, Hydraulic Tools, Welding Tools, Mechanical Tools, Cutting Tools, Farming Tools· Araçlar : Ölçü Aletleri, Taşlama Araçlar, Çatal, El Aletleri, Elektrik Aletleri, Havalı El Aletleri, Hidrolik Araçlar, Kaynak Araçlar, Mekanik Aletler, Kesici Takımlar, Tarım Araçları

Building Materials Yapı Malzemeleri

serico.gifBuilding and Decorative Materials Yapı ve Dekoratif Malzeme

· Building Materials· Yapı Malzemeleri

· General Building Materials, Metal Building Materials, Chemical Industry Building Materials, Glass Building Materials, Cement Products, Fireproof Materials, Thermal Insulation Materials· Genel Yapı Malzemeleri, Metal Yapı Malzemeleri, Kimya Sanayi Yapı Malzemeleri, Cam Yapı Malzemeleri, Çimento Ürünleri, Yanmaz Malzeme, Isı Yalıtım Malzemeleri, · Coatings/Chemistry: Wall Surface/Waterproof/Floor Coatings, Coating Auxiliary, Coating Packaging Materials, Dry-mixed Mortar, Adhesives, Admixture, Auxiliary, Building Adhesives, Adhesive Tapes, Caulking Compound, Anti-rust Materials, Waterproof Building Materials, Waterproof Additives, Anti-leakage Materials, Waterproof Technologies and Related Equipment.Yapıştırıcılar Bina Duvar Yüzey Kaplama Kat / Su geçirmez, Kaplama Yardımcı, Kaplama Ambalaj Malzemeleri, Kuru Harç, Yapıştırıcılar, Katkı, Yardımcı, Şeritleri, Caulking Bileşik, Anti-pas Malzemeler, Su geçirmez Yapı Malzemeleri, Su geçirmez: · Kaplamalar / Kimya katkı maddeleri, anti-kaçak malzemeler, su geçirmez Teknolojileri ve İlgili Ekipmanları.

· Pipe Fittings· Boru Ek Parçaları

· Pipe Fittings· Dekorasyon Malzemeleri

· Tiles: Wall Tiles, Floor Tiles, Tiles for Decoration· Fayans: Duvar Karosu, Yer Karosu, Dekorasyon Fayans

· Wood Floor: Solid Wood Floor, Solid Wood Compound Floor, Laminate Wood Floor, Softwood Floor, Bamboo Floor· Ahşap Zemin: Masif Zemin, Masif Bileşik Döşeme, Lamine Ahşap Kaplama, Yumuşak Kat, Bambu Kat

· Ceiling/Curtain Wall/Wallpaper and Indoor Decorations: Ceiling, Drop Ceiling, Wallpaper, Aluminum Sheets/ Lead Sheets/Point Supported/Unit/Metal Curtain Wall, Curtain Wall fittings and Processing Equipment, Sunshine Board, Gypsum Products, Steel Structures· Tavan / Giydirme Cephe / Duvar kağıdı ve İç Dekorasyon: Tavan, Bırak Tavan, Duvar Kağıdı, Alüminyum Levha / Kurşun Levha / Noktası Desteklenen / Birim / Metal Giydirme Cephe, Giydirme Cephe parçaları ve İşleme Ekipmanları, Sunshine Kurulu, Alçı Ürünleri, Çelik Yapılar

· Doors & Windows: Wood Doors, Plastic Steel/ Aluminum Alloy/Steel Doors and Windows; Various Auto Doors, Door Control Systems and Fittings, Electronic Door Systems· Kapı ve Pencere: Ahşap Kapı, Plastik Çelik / Alüminyum Alaşımlı / Çelik Kapı ve Pencere; Çeşitli Otomatik Kapılar, Kapı Kontrol Sistemleri ve Ek Parçaları, Elektronik Kapı Sistemleri

· Stone Materials: Stone Floorings, Stones for Horticulture, Special-shaped Stones, Stone Materials, Stones; Man-made Stone Decoration Materials· Taş Malzeme: Taş Zemin Kaplamaları, Bahçe Bitkileri için taşlar, Özel şekilli Taş, Taş Malzeme, Taşlar, İnsan yapımı Taş Dekorasyon Malzemeleri

· Glass: Artistic Glass, Building/Decorative Glass· Cam: Sanatsal Cam, Yapı / Dekoratif Cam

· Kitchen Equipment: Kitchen Units, Cabinets, Washing Basins, Kitchen Hangs· Mutfak Ekipmanları: Mutfak Birimleri, dolapları, Çamaşır Havzaları, Mutfak kilitleniyor

serico.gifSanitary and Bathroom Equipment Sağlık ve Banyo Ekipmanları

· Sanitary Ceramics, Bathroom Units, Steam Rooms, Shower Relevant, Taps, Bathroom Mirrors, Bathroom Furniture, Water Heaters, Bathroom Heaters, Bathroom Cabinets, Partitions, Swimming Pool's Equipment· Sıhhi Seramik, Banyo Üniteleri, Buhar Odaları, İlgili Duş, Musluklar, Banyo Aynalar, Banyo Mobilyaları, Su Isıtıcılar, Banyo Isıtıcılar, Banyo Dolapları, Bölme, Yüzme Havuzu Ekipmanı

Chemical Products Kimyasal Ürünler

serico.gifChemical Products Kimyasal Ürünler

· Chemical Raw Materials: Inorganic acid, Sodium Compounds, Potassium Compounds, Calcium Compounds, Barium Compounds, Manganese Compounds, Chromium Compounds, Nickel Compounds, Zinc Compounds, Magnesium Compounds, Aluminum Compounds, Single Element Chemicals, Inorganic Chemicals Miscellaneous, Paraffin, Other Chemicals Wax, Coking and Oil Chemicals, Alcohol and Aldehyde Chemicals, Ester Chemicals, Ketonize and Ether and Phenol Chemicals, Alkane and Alkene and Alkyne Chemicals, Amine Chemicals, Aromatic Chemicals, Organic Chemicals Miscellaneous, Carboxylic Acid Chemicals, Other Chemical Raw Materials· Kimyasal Hammadde: İnorganik asit, Sodyum Bileşikler, Potasyum Bileşikler, Kalsiyum Bileşikler, Baryum Bileşikler, Manganez Bileşikler, Krom Bileşikler, Nikel Bileşikler, Çinko Bileşikler, Magnezyum Bileşikler, Alüminyum Bileşikler, Tek Eleman Kimyasallar, İnorganik Kimyasallar Çeşitli, Parafin, Diğer Kimyasallar balmumu, Kok ve Petrol Kimya, Alkol ve aldehit Kimyasallar, Ester Kimyasallar, Ketonize ve Eter ve Fenol Kimya, Alkan ve Alken ve Alkin Kimyasallar, Amin Kimyasallar, Aromatik Kimya, Organik Kimya Çeşitli, Karboksilik Asit Kimya,

· Dye and Intermediate, Pigment Raw Materials· Boya ve Orta, Pigment Hammaddeleri

· Plastic Raw Materials· Plastik Hammaddeler

· Agricultural Chemicals: Chemical Fertilizers, Pesticides, Growth Promoters, Agricultural Plastic Sheets, etc.· Tarım Kimyasalları: Kimyasal gübreler, Pestisitler, Büyütme Faktörleri, Tarımsal Plastik Levhalar, vb

· Fire & Explosive: Explosives, Gunpowder, Civil Explosive Equipment, Pytophoric Alloy, Flammable Materials Products· Yangın ve Patlayıcı: Patlayıcılar, Barut, Sivil Patlayıcı Ekipmanları, Pytophoric Alaşım, Yanıcı Malzemeler Ürünler

· Chemical Reagents· Kimyasal Reaktifler

· Rubber· Kauçuk

 

redico.gifPhase 2:  2. Period : Oct. 23-27, 201323 - 27 Ekim 2020

Tüketim Malları

serico.gifKitchenware & Tableware Mutfak ve Sofra

· Stainless Steel Containers, Enamel Containers, Containers of Other Materials· Paslanmaz Çelik Konteynerler, Emaye Konteynerler, Diğer Malzeme Konteynerler

· Dining Table Items and Decorations: Dishes, Knives and Forks, Table Candles, Table Decorations· Yemek Masası Öğeleri ve Dekorasyon: Yemekleri, Bıçaklar ve Forks, Masa Mumlar, Masa Dekorasyon

· Kitchenware: Bottle Openers, Corkscrews, Can Openers, Hot Pot Implements, Kettles, Knives for Kitchen and Professional, Kitchen Paper, Peeler, Aluminum Foil, Scales, Knife Sharpeners, Knife cleaners, Pots, Spades, Spoons, Nutcrackers· Mutfak: Şişe Açacakları, Tirbuşon, Can Açıcı, Hot Pot uygular, Su Isıtıcılar, Mutfak ve Profesyonel, Mutfak Kağıt, Soyma, Alüminyum Folyo, teraziler, Bıçak Sharpeners, Bıçak temizleyiciler, Tencere, Maça, kaşık, için bıçaklar Nutcrackers

serico.gifGeneral Ceramics Genel Seramik
· Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics for Family Use
Aile kullanımı için · Sofra, Mutfak ve Günübirlik Seramik

· Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics for Hotel Use   Otel Kullanım · Sofra, Mutfak ve Günübirlik Seramik

· Other Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics· Diğer Sofra, Mutfak ve Günübirlik Seramik

serico.gifHousehold Items Ev Eşyaları

· Cleaning Products: Washing Products and Laundry Appliances; Detergents, Pot Cleaning Products, Refrigerator Deodorants, Window Washing, Brooms, Brushes, Rags, Mops, Polish Appliances, Garbage Buckets, Garbage Spades· Temizlik Ürünleri: Ürünler ve Çamaşırhane Aletleri Yıkama, Deterjanlar, Pot Temizlik Ürünleri, Buzdolabı Deodorantlar, Pencere Yıkama, Süpürgeler, fırçalar, Paçavra, paspaslar, Lehçe Aletleri, Çöp Kovalar, Çöp Maça

· General Houseware: Umbrellas, Sun Umbrellas, Gloves for Civil Use, Gloves for Labor Protection, Basins, Buckets, Clothe Pins, Coat Hangers and Clothe Racks, Clothe Baskets, Clothe Forks, Hooks, Ironing Board, Shoe Racks, Shoe Boxes, Shoe Cabinets, Smoking Gears, Lighters, Thermometers, CD Racks, Paper Bins, Cabinets for Storage, Wine Racks, Trolleys, Other Houseware Products· Genel Ev: Şemsiye, Güneş Şemsiye, Sivil Kullanım eldiveni, İşçi Koruma eldiveni, Havzaları, Kovalar, Çamaşır iğneler, Vestiyer ve Çamaşır Raflar, Çamaşır Sepetleri, Giyim eşyalar Forks, Kancalar, Ütü Masası, Ayakkabı Rafları, Ayakkabı Kutuları, Ayakkabı Dolaplar, Sigara Gears, Çakmaklar, Termometreler, CD Rafları, Kağıt Kovaları, Depolama, Şarap standı için dolaplar, Arabaları, Diğer Ev Ürünleri

serico.gifPersonal Care Products Kişisel Bakım Ürünleri

· Cosmetics and Accessories: Cosmetics, Lipsticks, Make-Up Bags, Make-Up Brushes, Make-Up Mirrors· Kozmetik ve Aksesuarlar: Kozmetik, Ruj, Makyaj Çanta, Makyaj Fırçalar, Makyaj Aynalar

· Skin-Care Products: Beauty Creams, Skin-Care Creams, Hand Creams, Sun Creams, Massage Suppliers, Perfumes· Cilt Bakımı Ürünler: Güzellik Kremler, Cilt Bakımı Kremler, El Kremler, Güneş kremleri, Masaj Tedarikçiler, Parfüm

· Hair-care Products and Accessories: Shampoo and Conditioners, Combs, Scissors, Trimmers and Clippers, Headwear· Saç bakım Ürünleri ve Aksesuarlar: Şampuan ve Klima cihazları, Combs, Makas, Makaslar ve Clippers, Şapkalar

· Tırnak Güzellik Malzemeleri, Ayak Bakım Ürünleri, Tıraş Malzemeleri

· Tooth Care Products: Tooth Paste/Tooth Brush· Diş Bakım Ürünleri: Diş Macunu / Diş Fırçası

serico.gifToiletries Tuvalet

· Bathroom Products: Soaps, Shower Gels, Mouthwashes, Bath Salt/Bath Oil, Toothpastes/Toothbrushes· Banyo Ürünleri: Sabun, Duş Jelleri, gargara, Banyo Tuzu / Banyo Yağı, Diş macunları / diş fırçaları

· Bath Appliances: Bath Sponges, Bath Mats, Bathroom Mirrors, Liquid Soap Containers, Soap Trays, Stopper, Wet Towels, Shower Caps, Shower Curtains, Towels, Towels Racks, Toilet Paper and Facial Paper· Banyo Gereçleri: Banyo süngerleri, Banyo Paspasları, Banyo Aynalar, Sıvı Sabun Konteynerler, Sabun tepsiler, Stoper, Islak Havlu, Duş Caps, Duş Perdeleri, Havlu, Havlu Rafları, Tuvalet Kağıdı ve Yüz Kağıt

Gifts Hediyeler

serico.gifClocks, Watches & Optical Instruments Saatler, Saat & Optik Aletler

· Clocks: Quartz Clocks, Mechanical Clocks, Jumping Figure Clocks , Radio Clocks, Cabinet Clocks, Wall Clocks, Table Clocks· Saat: Kuvars Saatler, Mekanik Saatler, Atlama Şekil Saatler, Radyo Saatler, Bakanlar Kurulu Saatler, Duvar Saatleri, Masa Saatleri

· Watches: Quartz Watches, Mechanical Watches, Jumping Figure Watches, LCD Display Watches, Timers, Sport Watches, Fashion Watches, Pocket Watches, Pendant Watches· Saat: Atlama Şekil Saatler, LCD Ekran Saat, Zamanlayıcılar, Spor Saatler, Moda Saatler, Cep Saatler, Kolye Saatler

· Clock & Watch Parts: Dials, Movements, Cases, Dials, Handles, Chains, Straps, Watch Glass, Water Resistant Rings· Saat & Saat Parça: Aramalar, Hareketleri, Kılıfları, Aramalar, Kolları, Zincirler, sapanlar, İzle Cam, Suya Dayanıklı Yüzükler

· Spectacles: Glasses for Short-sight, Presbyopic Glasses, Contact Lens, Sunglasses· Gözlük: Kısa Görüm için gözlükler, Presbiyopik Gözlük, Kontakt Lens, Güneş

· Spectacle Accessories: Frames, Lens, Glasses Boxes· Gözlük Aksesuarlar: Çerçeveler, Lens, Gözlük Kutuları

serico.gifToys Oyuncaklar

· Baby Toys· Bebek Oyuncak

· Electromotive, Remote Controlling and Clockwork Toys· Elektromotor, Uzaktan Kontrol ve Clockwork Oyuncaklar

· Action Toys· Eylem Oyuncaklar

· Educational Games & Toys· Eğitici Oyunlar ve oyuncaklar

· Plush and Cloth Toys· Peluş ve Kumaş Oyuncaklar

· Dolls· Bebek

· Riding Toys: Children's Ride, Babe Carriages, Mini Bicycles· Binme Oyuncaklar: Çocuk Ride, Babe arabalar, Mini Bisikletler

· Musical Toys· Müzik Oyuncaklar

· Inflatable Toys· Şişme Oyuncaklar

· Other Toys and Toys Accessories· Diğer Hobi ve Oyuncaklar Aksesuarlar

serico.gifGifts and Premiums Hediyeler ve Primler

· Polyresen Crafts· Polyresen El Sanatları

· Traditional Chinese Art Crafts: Cloisonne, Lacquerware & Lacquer Engraving, Craft Fans, Craft Lights, Four Treasures of Study (Writing Brushes, Inksticks, Inkslabs and Paper), Hair and Hair Products, Embroidery, Vases, Tea Sets, Wine Sets, Carving Handicrafts, Clay Sculptures, Ethnic Handicrafts, Natural Crafts, Other Art Crafts· Geleneksel Çin Sanatı El Sanatları: Emaye işi, lake ve Lak Gravür, El Sanatları Fanlar, El Sanatları Işıklar, Çalışma Dört Hazineleri (Yazı Fırçalar, inksticks, resim kağıtları inkslabs ve Kağıt), Saç ve Saç Ürünleri, Nakış, Vazolar, Çay Setleri, Şarap Takımları, Oyma El Sanatları, Kil heykeller, Etnik El Sanatları, Doğal El Sanatları, Diğer Sanat Meslekler

· Jewellery, Bone Carvings and Jade Sculptures: Jewelry: Gemstones, Pearls, Jewellery Raw Materials, Gold & Silver; Bone Carvings and Jade Sculptures; Yak and Buffalo Bones, Horse Bones, Camel Bones, Hawksbill Turtle Shells, Deer Horns, Corals, Mother-of-Pearls and Other Carvings and Sculpture Products of Animal Origin, Jade Carvings· Mücevher, Kemik oymalar ve Jade Heykeller: Takı: Taşlar, İnciler, Mücevherler Hammadde, Altın ve Gümüş, Kemik oymalar ve Jade Heykeller, Yak ve Buffalo Bones, At Bones, Camel Bones, Hawksbill Turtle Kabuklar, Geyik Boynuzları, mercanlar, Anne --Pearls ve Diğer oymalar ve Hayvan Menşe Heykel Ürünler, Jade oymalar

· Marketing Gifts and Premiums: Marketing Premiums, Medals and Badges, Souvenirs, Key Rings, Key Cases, Notebooks· Pazarlama Hediyeler ve Primler: Pazarlama Primler, Madalya ve Rozetler, Hatıra Eşyası, Anahtar Yüzükler, Key Kılıfları, Notebook

· Paper and Wrappings: Calendars, Wall Calendars, Desktop Calendars, Cards, Gift Boxes, Gift Packages, Handicraft Paper, Paper Bags, Ribbons, Gift Wrapping Papers· Kağıt ve Ambalaj malzemelerinde: Takvimler, Duvar takvimleri, Masaüstü Takvimler, Kartlar, Hediyelik Kutular, Hediye Paketleri, El Sanatları Kağıt, Kağıt Çanta, Kurdela, Hediye Paketi Kağıtları

serico.gifFestival Products Festival Ürünler

· Party Supplies & Decorations: Balloons, Party Supplies, Party Decorations· Parti Malzemeleri ve Dekorasyon: Balonlar, Parti Malzemeleri, Parti Süslemeleri

· Holidays Supplies and Decorations: Christmas, Easter, Halloween and Other Specialized Supplies and Decorations· Tatil Malzemeleri ve Dekorasyon: Noel, Paskalya, Cadılar Bayramı ve Diğer İhtisas Malzemeleri ve Dekorasyon

serico.gifNative Produce Yerli Üretim

· Native Products: Feedstuffs, Spices, Essential Oils and Aromatic Chemicals, Linen Materials and Related Products, Industrially-used Materials of Native Produce, Raw Wax/Candles, Fireworks and Firecrackers· Yerli Ürünler: Yemleri, Baharatlar, Uçucu Yağlar ve Aromatik Kimyasallar, Keten Malzeme ve İlgili Ürünler, Yerli Üretim bir Endüstriyel-

   kullanılan malzemeler, ham Wax / Mumlar, Fireworks ve Patlangaçlar
· Animal By-products: Hog Bristle, Sausage Skin, Paint Brushes, Rabbit Hair (Fur, Feather and Down Products excluded)   
Hog Kıl, Sosis Cilt, Boya Fırçalar, Tavşan Saç (Kürk, Tüy ve Aşağı Ürünler hariç): Yan ürünler · Hayvan
· Forest Products:·
Orman Ürünleri:
Plate: Floor and Construction Timber·
Plaka: Zemin ve İnşaat Kereste
Limber Products: Disposable Chopsticks, Tooth Sticks, and others·
Limber Ürünler: Tek Chopsticks, Diş Sticks, ve diğerleri
Forest Chemical Products: Rosin, Turpentine and Highly Processed Products  
Orman Kimyasal Ürünler: Rosin, terebentin ve Yüksek İşlenmiş Ürünler
· Others: Plastic Woven Bags, Pet Products, Mosquito Incense, Joss Paper and Sacrificial Offerings, and others.·
Diğerleri: Plastik Dokuma Çanta, Evcil Hayvan Ürünleri, Sivrisinek Tütsü, Joss Kağıt ve Kurban Teklifleri, ve diğerleri.

Home Decorations Ev Dekorasyon

serico.gifArt Ceramics Sanat Seramik

· Artistic Ceramics· Sanat Seramik

· Craft Ceramics· El Sanatları Seramik

· Horticultural and Gardening Ceramics· Bahçe ve Bahçe Seramik

serico.gifGlass Artware Cam ARTWARE

· Glassware· Züccaciye

· Glass Decorations· Cam Dekorasyon

· Other Glass Artware· Diğer Cam ARTWARE

serico.gifWeaving, Rattan and Iron Arts Dokuma, Rattan ve Demir Sanatları

· Bamboo Crafts, Wood Crafts, Grass Crafts, Wickerwork· Bambu El Sanatları, Ahşap El Sanatları, Çim El Sanatları, Hasır

· Rattan and Iron Artworks· Rattan ve Demir Yapıt

serico.gifHome Decorations Ev Dekorasyon

· Decorative Candles, Candles Holders and Related Products· Dekoratif Mumlar, Mumlar Tutucular ve İlgili Ürünler

· Paintings, Painting Frames, Photo Frames, Mirrors: Chinese Calligraphies and Paintings, Oil Paintings, Carving Paintings, Albums, Frames, Artistic Mirror Frames, Picture Frames, Foldable Supports, Decoration Mirrors· Resim Sergisi, Resim Çerçeveler, fotoğraf çerçeveleri, Aynalar: Çin Hatlar ve Resim Sergisi, Yağlı Boya, Oyma Resim Sergisi, Albümler, Çerçeveler, Sanatsal Ayna Çerçeveleri, Resim Çerçeveleri, Katlanabilir destekler, Dekorasyon Aynalar

· Desktop Supplies· Masaüstü Malzemeleri

· Door and Window Decorations, Wall Decorations· Kapı ve Pencere Dekorasyon, Duvar Dekorasyon

· Artificial Flowers· Yapay Çiçekler

serico.gifGardening Products Bahçe Ürünleri

· Flowers and Nursery Stocks (Live Plants)· Çiçek ve Çocuk Stoklar (Canlı Bitkiler)

· Dry/Artificial Flowers· Kuru / Yapay Çiçekler

· Bonzai· Bonzai

· Horticultural Tools· Bahçe Araçları

· Outdoor Supplies· Açık Malzemeleri

· Horticultural Supplies: Plant Accessories, Necessary Supplies (Flower Pots, Planters, Insecticide, etc), Horticultural Decorations· Bahçe Malzemeleri: Bitki Aksesuarlar, Gerekli Malzemeleri (Saksılar, Ekiciler, İnsektisit, vb), Bahçe Dekorasyon

· Fishes, Birds and Animals for Display and Decoration Ekran ve Dekorasyon · Balıklar, Kuşlar ve hayvanlar

· Other Horticultural Supplies· Diğer Bahçe Malzemeleri

serico.gifStone and Iron Products (Outdoor) Taş ve Demir Ürünleri (Açık)

· Various Sculpture Products of Stone Origin  Taş Menşe · Çeşitli Heykel Ürünler

· Stone Materials· Taş Malzeme

· Large-sized Cast Iron Products· Büyük ölçekli Döküm Ürünler

serico.gifFurniture Mobilya

  · Furniture of Traditional Chinese StyleGeleneksel Çin Style · Mobilya

  · Furniture for Domestic Indoor: Furniture for Sitting Room, Restaurant, Bedroom, Study, Kitchen and BathroomYurtiçi Kapalı için · Mobilya: Oturma Odası, Restoran, Yatak Odası, Çalışma, Mutfak ve Banyo mobilyaları

· Hotel Furniture· Otel Mobilyaları

· Office Furniture· Ofis Mobilyaları

· School Furniture· Okul Mobilyaları

· Hospital Furniture· Hastane Mobilyaları

· Outdoor Furniture: Garden, Patio, Beach, and Camping Furniture· Açık Mobilya: Bahçe, Veranda, Plaj ve Kamp Mobilya

· Furniture for Public Places· Other Furniture· Diğer Mobilya

· Semi-finished and Spare Parts· Yarı mamul ve Yedek Parça

 

 

redico.gifPhase 3:  3. Period :Oct.31-Nov.4, 2013 31 Ekim - 04 Kasım 2020

Tekstil ve Konfeksiyon

serico.gifMen and Women's Clothing Erkek ve Bayan Giyim

·For Women: Blouses, Skirts, Trousers, Waistcoats, Suits, Coats, Sweaters  Bluz, etek, pantolon, Yelek, Suit, Palto, kazak: · Kadınlar için
·For Men: Suit Jackets, Trousers, Shirts, Waistcoats, Suits, Sweaters·
Erkekler icin: Takım elbise Ceket, Pantolon, Gömlek, Yelek, Suit, Kazak
·Dresses and Gowns: Wedding Dresses, Cocktail Dresses, Evening Gowns·
Elbise ve Modelleri: Gelinlik, Kokteyl Elbiseleri, Abiye Giyim
·Others·
Diğer
serico.gifKids' Wear Çocuk Giyim
Tops, Skirts, Trousers, Ensembles, Coats  
Üstler, etek, pantolon, Toplulukları, Palto

serico.gifUnderwear Iç çamaşırı

·Underwear and Sets, Pajamas, Bathrobes, Loungewear, Swimwear· İç ve Setleri, Pijama, Bornoz, Loungewear, Mayo
·Infant and Maternity Wear·
Bebek ve Hamile Giyim

serico.gifSports and Casual Wear Spor ve Spor Giyim

·Jeans Wear· Jeans Wear
·Sports and Casual Wear·
Spor ve Spor Giyim
 Sportswear: Professional Sportswear, Casual Sportswear
Spor: Profesyonel Spor, Günlük Spor
Casual Wear: Jackets/Coats, Wind Cheaters , T-Shirts, Shorts  
Spor Giyim: Ceket / palto, Rüzgar Hile yapanlar, T-Shirt, Şort
·Others: Uniforms, Work Clothing·
Diğerleri: Üniformalar, İş Giyim

serico.gifFurs, Leather, Downs & Related Products Kürk, Deri, Downs ve İlgili Ürünler

·Fur & Fur Products: Fur Materials, Fur Products (Clothes/Hats/Gloves/Backrest Cushions/Bed Pads)· Kürk ve Kürk Ürünleri: Kürk Malzemeleri, Kürk ürünleri (Elbise / Şapka / Eldiven / Sırt Minder / Yatak Pedleri)

· Leather & Leather Products: Leather Materials, Leather Clothes, and etc · Deri ve Deri Ürünleri: Deri Malzeme, Deri Giyim, vb
·Down & Down Products: Down Materials (Goose Down, Duck Down, Chicken Feather), Feather Products (Feather Duster, Feather Flower, Feather Decorations, and etc), Down Products (Down Clothes, Down Bed Sets, Down Sleeping Bags)·
Aşağı ve Aşağı Ürünler: Aşağı Malzemeleri (Kaz tüyü,, Tavuk Tüy Aşağı Duck), Feather Ürünleri (Feather Duster, Tüy Çiçek, Tüy  

  Dekorasyon, vb), Aşağı Ürünler (Elbise Aşağı, Nevresim Takımları Aşağı, Aşağı Uyku Tulumu)
·Cashmere & Cashmere Products·
Kaşmir ve Kaşmir Ürünler
·Others·
Diğer

serico.gifFashion Accessories and Fittings Moda Aksesuar ve Ek Parçaları

·Fashion Accessories: Hats, Gloves, Scarves, Handkerchiefs, shawls, Socks, Ties· Moda Aksesuar: Şapka, Eldiven, eşarplar, mendil, şal, çorap, Kravatlar
·Garment Fittings: Shoulder Pads, Labels, Zippers·
Konfeksiyon Parçaları: Vatka, Etiketler, Fermuarlar

serico.gifHome Textiles Ev Tekstili

·Bed Linens: Blankets, Bedding, Bed Sheets, Bed Covers, Mattresses, Towel Quilts, Pillows, Pillow Cases, Cushions, Mosquito Nets · Yatak Örtüsü: Battaniye, Yatak, Çarşaf, Yatak Örtüleri, Minder, Havlu Yorgan, Yastık, Yastık Kılıfları, Minderler, Sineklik
·Upholstery Textiles: Decoration Cloth, Wall Cloth, Curtain Cloth, Sun Protective Cloth, Furniture Cloth, Sofa Covers ·
Döşeme Tekstil: Dekorasyon Kumaş, Duvar Kumaş, Perde Kumaş, Güneş Koruyucu Kumaş, Mobilya Kumaş, Kanepe Kapaklar
·Bathroom Textiles: Shower Curtains, Towels, Facial Towels, Bath Towels, Beach Towels, Closestool Lid Covers ·
Banyo Tekstil: Duş Perdeleri, Havlu, Yüz Havlu, Banyo Havlu, Plaj Havlusu, Closestool Kapak Kapaklar
·Table and Kitchen Textiles: Tablecloths, Table Mats, Napkins, Aprons, Rags, Microwave Oven Gloves, Other Kitchen Textiles ·
Tablo ve Mutfak Tekstil: Masa Örtüsü, Masa Mats, peçeteler, Önlük, Paçavra, Mikrodalga Fırın Eldiven, Diğer Mutfak Tekstil
·Others: Mats, Cleaning Textiles, Flags, Macrame ·
Diğerleri: Mats, Temizlik Tekstil, Bayraklar, Gipür

serico.gifTextile Raw Materials & Fabrics Tekstil Hammaddeleri ve Kumaş

·Fabric: Cotton/Blends, Polyester/Blends, Linen/Blends, Silk/Nitrocellulose Silk, Wool/ Fleece, Special Woven Fabrics, Non-Woven Fabrics, Industrial Cloth· Kumaş: Pamuk / Karışımları, Polyester / Karışımları, Keten / Karışımları, İpek / Nitroselüloz İpek, Yün / Polar, Özel Dokuma Kumaş, Sigara

  Dokuma Kumaş, Endüstriyel Bez
·Fiber and Yarns:· Fiber: Vegetable Fiber, Animal Fiber, Man Made Fiber, Synthetic Fiber, Inorganic/Mineral Fiber, Chemical Fiber
Fiber: Bitkisel Elyaf, Hayvan Fiber, Man Fiber, Sentetik Elyaf, İnorganik / Taşyünü yapılmış, Kimyasal Elyaf
Yarns: Cotton /Blends, Linen /Blends, Wool/ Blends, Polyester/Blends·
Iplikler: Pamuk / Karışımları, Keten / Karışımları, Yün / Karışımları, Polyester / Karışımları
·Others: Garments Accessories·
Diğerleri: Giysiler Aksesuarlar

serico.gifCarpets & Tapestries Halı & Halılar

·Machine-made Carpets· Makine yapımı halılar
·Handmade Carpets: Silk Carpets, Hand-knotted Woolen Carpets, Hand-tufted Carpets, Other Hand-made Carpets·
El Halı: İpek halılar, el-düğümlü Yün halılar, el-sorguçlu halılar, diğer el yapımı halılar
·Tapestries·
Halılar
·Other Flooring Materials: Bamboo and Straw Carpets·
Diğer Döşeme Malzemeler: Bambu ve Straw Halı

Shoes Ayakkabı

serico.gifShoes Ayakkabı

· Fashion Shoes: Men's Shoes, Women's Shoe· Moda Ayakkabı: Erkek ayakkabı, Kadın Ayakkabı
· Sports Shoes: Various Sneakers, Running Shoes, Hiking Shoes, Gym Shoes, Training Shoes, and Others·
Spor Ayakkabıları: Çeşitli spor ayakkabıları, Koşu Ayakkabı, Yürüyüş Ayakkabı, Spor Salonu Ayakkabı, Spor Ayakkabılar ve Diğerleri
· Kids' Shoes · Sandals, Slippers·
Çocuk Ayakkabıları · Sandalet, Terlik
· Shoes & Boots for Other Special Use and Semi-finished Products  
Diğer Özel Kullanım için · Ayakkabı ve Bot ve yarı mamul ürünler

Office Supplies, Cases & Bags, and Recreation Products Ofis Malzemeleri, Çantalar ve Rekreasyon Ürünler

serico.gifOffice Supplies Ofis Malzemeleri

· Pens: Pencils, Ball Pens, Rolling Ball Pens, High-lighters, Fountain Pens, Pens, Oil Pens, Painting Pens, Refills, Ink· Kalemler: Kurşun kalemler, Ball Kalemler, Rolling Ball Kalemler, Yüksek çakmak, Çeşme Kalemler, Kalemler, Petrol Kalemler, Resim Kalemler, Yedekler, Mürekkep

· File Storage: Hardback File Folders, Paper File Folders, Transparent File Covers, Conference File Covers, Computer-printed File Folders, Hanging File Folders, Ring Binders, Board Clips, Pages' Folders, File Plates, File Holders, Name Card Holders, Report Folders, Identification Card Folders.· Dosya Depolama: Ciltli Dosya Klasörler, Kağıt Dosya Klasörler, Poşet Dosya Kapaklar, Konferans Dosya Kapaklar, Bilgisayar baskılı Dosya Klasörler, Asma Dosya Klasörler, Halka Bağlayıcılar, Yönetim Kurulu Klipler, Sayfa 'Klasörler, Dosya Tabaklar, Dosya Tutucular, Adı Kart sahipleri, Rapor Klasörler, Kimlik Kartı Klasörler.

· Office Supplies: Staplers, Staples, Binders, Staple Removers, Punches, Scissors, Paper Knives, Pen Containers, Paper Clip Containers, Adhesive Tape Holders, Rulers, Tape Lines, Pencil Sharpeners, Correction Fluid, Erasers, Glue, Transparent Adhesive Tapes, Double-Sided Adhesive Tapes, Buckles, Seals & Stamps, Calculators, Table Pads, Name Card Holders, Newspaper Holders· Ofis Malzemeleri: Zımbalar, Staples, Bağlayıcılar, zımba sökücüler, Zımba, Makas, Kağıt Bıçak, Kalem Konteynerler, Kağıt Klip Konteynerler, Yapıştırıcı Bant Tutucular, Cetveller, Bant Hatları, Kalem Sharpeners, Düzeltme Akışkan, Silgi, Tutkal, Şeffaf Şeritleri, Çift Taraflı Şeritleri, Toka, Seals & Pullar, Hesap Makineleri, Masa Pedleri, Adı Kart sahipleri, Gazete Sahipleri

· Paper Products: Notebooks, Memo Pads, Fax Paper, Computer Paper, Color Ink-jet Printing Paper, Copy Paper, Photo Paper, Writing Paper, Financial Paper, Paper for Financial usage· Kağıt Ürünleri: Finansal kullanımı için Notebook, Memo Pad, Faks Kağıt, Bilgisayar Kağıt, Renkli Mürekkep püskürtmeli Baskı Kağıdı, Fotokopi Kağıdı, Fotoğraf Kağıdı, Yazı Kağıt, Finansal Kağıt, Kağıt

· Label: Hand-written Labels, Badges, Laminating Pouch Films, Mark Labels· Etiket: El yazısı Etiketler, Rozetler, Laminasyon Çanta Filmler, Mark Etiketler

· Desk Decorations· Çalışma Masası Dekorasyon

· Office Automation Products & Equipment, Consumable Office Supplies· Ofis Otomasyon Ürünleri ve Ekipmanları, Sarf Malzemeleri Ofis

serico.gifCases and Bags Çantalar ve Torbalar

· Cases of Daily Use: Leather Cases, PVC Leather Cases, Plastic Woven Cases  Günlük Kullanım · Kılıfları: Deri Kılıflar, PVC Deri Kılıflar, Plastik Dokuma Kılıfları
· Briefcases: Leather Briefcases, Plastic Woven Briefcases, PVC Leather Briefcases·
Evrak: Deri Evrak, Plastik Dokuma Evrak, PVC Deri Evrak Çantaları
· Bags: Leather Bags, PVC Leather Bags, Cotton Bags, Plastic Woven Bags·
Çanta: Deri Çanta, PVC Deri Çanta, Pamuk Çanta, Plastik Dokuma Çanta
· Other Cases, Bags and Accessories·
Diğer Durumlarda, Çanta ve Aksesuarlar

serico.gifSports, Travel and Recreation Products Spor, Seyahat ve Eğlence Ürünleri

· Sports Products· Spor Ürünleri

Indoor & Outdoor Sports Products: Balls and Accessories, Boxing Equipment, Skateboards, Roller Skates, Skates, Fitness Equipment, Household Training Equipment, Sports Nets, Trampoline, Archery, Bicycle and its Accessories, Billiards, Shooting, Hunting, Climbing, Ropes, Track & Field Equipment, Equestrian Equipment, Beach Sports Equipment, Sports Glasses, Sports Cases and Bags Water Sports & Diving Equipment: Goggles, Diving Masks, Diving Suits, Flappers, Snorkels, Diving Accessories, Paddleboard and its Accessories, Swimming Equipment and its Accessories, Water-Skiing Equipment Sports Souvenirs: Trophy Cups, Certificates of Rewards, Medals, Flags, Emblems· Kapalı ve Açık Spor Ürünleri: Toplar ve Aksesuarları, Boks Aksesuarları, Skateboards, paten, paten, Fitness Aletleri, Ev Antreman Aletleri, Spor Nets, Trambolin, Okçuluk, Bisiklet ve Aksesuarları, Bilardo, Atıcılık, Avcılık, Dağcılık, Halatlar, Parça ve Saha Ekipmanları, Binicilik Ekipmanları, Plaj Spor Malzemeleri, Spor gözlükleri, Spor Çantalar ve Çanta Su Sporları & Dalış Ekipmanları: Gözlük, Dalış Maskeler, Dalış Suit, Flappers, Şnorkel, Dalış Aksesuarlar, Paddleboard ve Aksesuarları, Yüzme Ekipmanları ve Aksesuarları, Su Kayak Ekipmanları

· Spor eşyalar: Trophy Kupası, Ödüller Sertifikaları, Madalya, Bayraklar, Amblem

· Travel and Recreation Products· Seyahat ve Rekreasyon Ürünler

Fishing Tools: Fishhooks, Fish Twines, Fishing Nets, Fishing Rods, Fish Bag, Fishing Bobbins, Fishing Tools and its Accessories Barbeque Tools: Electric Barbeque, Gas Barbeque, Carbon Brick Barbeque, Grills, Ignition Instrument, Barbeque Accessories Outdoor Casual Products: Swings, Hammocks, Sun Umbrellas Musical Instruments Chesses and Pokers Outdoor Tour Articles: Backpacks, Protected Coverings, Air Cushions, Sleeping Bags, Blankets, Tents and Accessories, Camping Articles and Accessories.· Balıkçılık Araçlar: Fishhooks, Balık İpleri, Balık Ağları, Kamışlar, Balık Çanta, Balıkçılık Bobbins, Balıkçılık Araçlar ve Aksesuarları Barbekü

· Araçları: Elektrik Barbekü, Gaz Barbekü, Karbon Tuğla Barbekü, Izgaralar, Ateşleme Enstrüman, Barbekü Aksesuarlar Açık Casual

· Ürünler: Salıncak , Hamak, Güneş Şemsiye Müzik Aletleri Chesses ve Poker Açık Tur Makaleleri: Sırt çantaları, Korumalı Kaplamaları, Hava

   Yastıkları, Uyku Tulumu, Battaniye, çadır ve aksesuarları, Kamp Makaleler ve Aksesuarlar.

Medicines, Medical Devices and Health Products İlaç, Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Ürünleri

serico.gifMedicines and Health Products İlaç ve Sağlık Ürünleri

· Medicines: Medicines, Chinese Traditional Herbs, Biochemical Medicines, Veterinary Medicines · İlaçlar: İlaçlar, Geleneksel Çince Otlar, Biyokimyasal İlaçlar, Veteriner İlaç
· Active Pharmaceutical Ingredients: Chinese Herbs, Medicine Raw Materials, Medicine Intermediates, Natural Extract, Pharmaceutical Excipients ·
Aktif İlaç Malzemeler: Çince Otlar Tıp Hammadde, Tıp Ara, Doğal Özü, İlaç Yardımcı Maddeler
· Health Products: Health Medicines, Natural Health Products, Chinese Medicated Alcohol, Health Alcohol, Drinks, Tonics ·
Sağlık ürünleri: Sağlık İlaçlar, Doğal Sağlık Ürünleri, Çin İlaçlı Alkol, Sağlık Alkol, İçecekler, Tonikler
· Hairdressing and Beauty Care Products: Cosmeceuticals, Body-care Products, Wigs and Artificial Limb, Body-shaping Products, Beauty Care Materials ·
Kuaförlük ve Güzellik Bakım Ürünleri: Kozmetik, vücut bakım ürünleri, Peruk ve Yapay Ekstremite, Ürünler, Güzellik Bakım GÖVDE-

   şekillendirme
· Household Medical Equipment: Household Body Scales, Medicine Cabinets, Hot-water Bags, Crutches ·
Ev Tıbbi Cihazlar: Ev Vücut Ölçekler, Ecza Dolapları, Sıcak su Çanta, Koltuk değnekleri
·
Reproductive Health Products and Equipment: Sexual Health Products and Equipment, Family-planning Products and Equipment ·
Üreme Sağlık Ürünleri ve Ekipmanları: Cinsel Sağlık Ürünleri ve Ekipmanları, Aile planlaması Ürünleri ve Ekipmanları
· Health and Rehabilitation Equipment: Rehabilitation Equipment, Massage Equipment, Physiotherapeutic Instruments, Fitness Equipment ·
Sağlık ve Rehabilitasyon Ekipmanları: Rehabilitasyon Ekipmanları, Masaj Ekipmanları, Fizyoterapi Aletleri, Fitness Aletleri

serico.gifMedical Devices, Disposables and Dressings Tıbbi Cihazlar, Sarf ve Pansuman

· Diagnostic and Therapeutic Equipment· Tanı ve Tedavi Ekipmanları

Various Surgical Instruments Medical Electronic Instruments Clinical Laboratory Instruments: In Vitro Diagnostic Reagents and Instruments, Medical Optical Instruments, Medical Laser Instruments, Physiotherapeutic Instruments Lesions-minimally Invasive Diagnoses System Biochip and Related Devices Integrative Devices of Traditional Chinese and Western Medicine Heart Monitoring Facilities Medical Image Facilities Biochemical Detection Facilities Blood-pressure Meters & Thermometers Endoscope Systems Low-temperature Freezing Facilities Dialysis Therapy Facilities· Çeşitli Cerrahi Aletler Medikal Elektronik Cihazlar Klinik Laboratuvar Cihazları: Vitro Diagnostik Reaktifler ve Cihazları, Tıbbi Optik Aletler, Tıbbi Lazer Aletleri, Fizyoterapi Aletleri olarak lezyonlar-minimal İnvaziv Tanı Sistemi Biochip ve İlgili Aygıtlar Geleneksel Çin ve Batı Tıbbı Kalp İzleme Tesisleri Bütünleştirici Cihazlar Tıbbi Görüntü İmkanlar Biyokimyasal Algılama İmkanlar Kan basıncı Metre ve Termometreler Endoskop Sistemleri Düşük sıcaklık Donma Tesisleri Diyaliz Tedavi Hizmetleri

· Hospital Auxiliary Devices· Hastane Yardımcı Cihazlar:Medical X-ray and MRI Equipment Ultrasonic Medical Diagnostic Devices, Linear Accelerator ENT & Eye & Dental and Oral Diagnosis and Treatment Facilities Disinfection and Sterilization Products, Oxygen Making and Supply Equipment, Blood Bank Facilities, Water Treatment Equipment, Low-temperature Freezing Facilities Disabled Only Equipment Dental Clinical Equipment: Dental Diagnosis Medical Equipment, Dental Surgery Equipment, Dental Laboratory Equipment, and Dental Materials Telemedicine System, Hospital Information System, Hospital Office Automation System Protection Devices and Protection Devices on Nuclear Radiation Hospital General Devices: Aseptic Wards, Ward Monitoring System, Various Hospital Beds, Hospital Ambulances, Stretchers, and other First Aid Articles Hospital Application Software: Hospital Data and Image Processing System Various Operating tables and Specialized Equipment Medicine Monitoring and Analysis Devices Laboratory Biological Instruments Tıp X-Ray ve MRI Ekipmanları Ultrasonik Tıbbi Tanı Cihazları, Lineer Hızlandırıcı Kulak Burun Boğaz & Göz ve Diş ve Oral Diagnoz ve Arıtma Tesisleri Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Ürünleri, Oksijen yapma ve Tedarik Ekipmanları, Kan Bankası Tesisleri, Su Arıtma Cihazları, Düşük sıcaklık Donma İmkanlar Sadece Ekipmanları

· Diş Klinik Ekipmanları: Diş Tanı Tıbbi Cihazlar, Diş Cerrahisi Ekipmanları, Diş Laboratuvar Cihazları ve Diş Malzemeleri Teletıp Sistemi, Hastane Bilgi Sistemi, Nükleer Radyasyon Hastanesi Genel Cihazlar Hastanesi Ofis Otomasyon Sistemi Koruma Cihazları ve Koruma Cihazları: Aseptik koğuşları, Ward İzleme Sistem, çeşitli Hastane Mobilyaları, Hastane Ambulanslar, Sedyeler, ve diğer

· Uygulama Yazılımları: Hastane Bilgi ve Görüntü İşleme Sistemi Çeşitli Ameliyat masaları ve İhtisas Ekipmanları Tıp İzleme ve Analiz Cihazları Laboratuar Biyolojik Cihazları

· Medical Materials, Disposables and Dressings· Tıbbi Malzeme, Sarf ve Pansuman

Food Gıda

serico.gifFood Gıda

· Food: Cereals and Oils, Meat and Meat Products, Eggs and Dairy Products, Aquatic Products, Fruit and Fruit Products, Vegetables and Vegetable Products, Condiment, Candies and Confectionery Products, Cakes and Biscuits, Food Additives, Bee Products, and others· Gıda: Hububat ve yağlar, Et ve Et Ürünleri, Yumurta ve Süt Ürünleri, Su Ürünleri, Meyve ve Meyve Ürünleri, Sebze ve Meyve Ürünleri, Baharat, Şekerleri ve pasta ve şekerlemeler, Pasta ve Bisküvi, Gıda Katkı Maddeleri, Arı Ürünleri, ve diğerleri

· Drinks:· İçecekler:
Alcoholic Drinks: Beer, Spirits, Wines
Alkollü İçecekler: Bira, Spirits, Şaraplar
Coffee
Kahve
Fruit Juice
Meyve Suyu  - Drinking Water İçme Suyu

Others· Tea: Black Tea and Semi-fermented Tea, Green Tea, Oolong Tea, Scented Tea, Pu'er Tea, Other Tea and Related Products (Health Tea, Teabag Filter Paper/Fragrant Flowers, and etc)· Çay: Siyah Çay ve Yarı-fermente Çay, Yeşil Çay, Oolong Çay, Kokulu Çay, Pu'er Çay, Diğer Çay ve İlgili Ürünler (Sağlık Çay, Filtre Kağıdı / Kokulu Çiçekler teabag, vb)

· Food Packaging and Other Related Products· Gıda Ambalajlama ve Diğer İlgili Ürünler